Przełącznik Nav
Cart Koszyk

1. Reklamacja
W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej manufakturakrowki@gmail.com lub listownie na adres: ul. Turystyczna 15/1, 78-100 Zieleniewo.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
Sprzedający informuje, iż z uwagi na fakt, iż sprzedawane w Sklepie internetowym Towary stanowią rzeczy nieprefabrykowane, produkowane według specyfikacji dokonującego Zamówienia Konsumenta oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z brzmieniem art. 38. ust. 3) Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

NASZE REALIZACJE

WSPÓLNIE Z WAMI ZREALIZOWALIŚMY JUŻ SETKI ZAMÓWIEŃ!