Urlop w dniach 17.12.2021-9.01.2022r., zamówienie złożone w tym terminie będą realizowane od 10.01.2022r.

Przełącznik Nav
Cart Koszyk

1. Reklamacja
W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej manufakturakrowki@gmail.com lub listownie na adres: ul. Malinowa 54/6, 78-100 Zieleniewo.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
Sprzedający informuje, iż z uwagi na fakt, iż sprzedawane w Sklepie internetowym Towary stanowią rzeczy nieprefabrykowane, produkowane według specyfikacji dokonującego Zamówienia Konsumenta oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z brzmieniem art. 38. ust. 3) Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

NASZE REALIZACJE

WSPÓLNIE Z WAMI ZREALIZOWALIŚMY JUŻ SETKI ZAMÓWIEŃ!